\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

تصویب برنامه تحولی مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار
تصویب برنامه تحولی "مشارکت کشاورزان در  استقرار کشاورزی پایدار با مدل IPCM " در سازمان برنامه وبودجه استان کهگیلویه و بویراحمد    در هفته جاری نتایج حاصل از اجرای فاز اول برنامه ویژه و محوری " مشارکت کشاورزان دراستقرار کشاوری پایداربا مدل IPCMدر 10 حوضه حساس آبی زاگرس مرکزی" در  استان کهگیلویه و بویراحمد  به عنوان یکی  از 4 استان اصلی طرح پایلوت ، به عنوان ردیف ثابت در سازمان برنامه وبودجه این استان مصوب . برای  اجرا در برنامه 5 ساله اتی ابلاغ شد. این فرایند در سه استان دیگر واقع در حوضه آبخیز زاگرس مرکزی  یعنی استان های فارس ، اصفهان و چهار محال بهتیاری  در حال پیگیری  اداری برای فرایند تصویب  است که امید است تا پایان سال جاری این فرایند  نهایی گردد .
اخبار مرتبط