\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

تصویب طرح گردشگری پایدار ممتازلند طرح گردشگری پایدار ممتازلند در شورای برنامه ریزی استان اصفهان مصوب گردید
 
رویکرد ایجاد بستر مناسب اعمال اهداف درونی سازی حفاظت از تنوع زیستی در مدل های توسعه (اقتصاد سبز) در انطباق با چارچوب راهبردهای اقتصاد سبز یکی از مولفه های حفاظت ازمنابع زیستی در قالب سیاست گزاری و برنامه های اجرائی می باشد که ضمانت پایداری آن نیزبایستی در سند برنامه های بلند مدت دولت لحاظ گردیده باشد. خوشبختانه شروع اجرای طرح گردشگری پایدارممتازلند دنا در محدوده ای به وسعت 23 هکتار واقع در محدوده پادنا با سرمایه ای معادل 612623 میلیون ریال که نهایتا اشتغال زایی 200 نفر از جامعه بومی منطقه را به همراه خواهد داشت همزمان با شروع برنامه ششم توسعه و فتح بابی است براجرای طرح های صنعتی دوستدار محیط زیست که میتواند جایگزین مناسبی برای معیشت های ناپایدار در محدوده حوضه آبریز ونک خرسان در استان اصفهان باشد. موفقیت این مهم منوط به رعایت مراقبت های لازم در قالب اسناد بالادستی است که براساس شاخص های برنامه تعریف گردیده و توسط دولت با شروع برنامه اجرا خواهد شد.
برآیند فعالیت گردشگری پایدار ممتازلند پادنا، محقق شدن اهداف توسعه پایدار از طریق مشارکت جوامع در تصمیم گیری و اجرا به نحوی که ضمن حفاظت ازمنابع حیاتی فرصت های آنی برای استفاده آبنده را نیز فراهم نماید. خوشبختانه کلیات پیشنهاد این طرح در ابتدا در چارچوب معیارهای انتخاب سایتهای گردشگری پایدار در محدوده زاگرس مرکزی  در محدوده حوضه آبریز دژکرد به عنوان یکی از ابتکارات سبز تنوع زیستی در برنامه بلند مدت زاگرس مرکزی قرار گرفت و از طرف دیگر شرایط احراز معیارهای تائیدیه صنایع سبز سازمان حفاظت محیط زیست را نیز احراز نمود.
از آنجا که یکی از عمده چالش های موضوعی در برنامه بلند مدت حفاظت و توسعه پایدار زاگرس مرکزی تعدیل بهره برداریهای ناپایدار از سرزمین و اعتلای اصل 50 قانون اساسی در مدیریت بهینه فعالیت های اجرائی در سطح سیمای سرزمین می باشد. اجرای موفقیت آمیز چنین طرح هائی میتواند بستر مناسبی رابرای توسعه پایدار فراهم نماید.
سلسله جبال زاگرس منبع تولید آب شیرین یکی از رودخانه های مهم تولید آب شیرین کشور یعنی کارون بزرگ می باشد که بارگزاری توسعه مناسب در حاشیه سرشاخه های این رودخانه بزرگ در سطح 13 استان کشور از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است.
 افزایش جمعیت ، نیاز به استفاده ازمنابع زیستی سرزمین ایران را که یکی از نقاط داغ تنوع ژنتیکی جهان می باشد اجتناب ناپذیر نموده است. کشور جمهوری اسلامی ایران باهدف حفاظت و تضمین پایداری ارزشهای بی بدیل این زیست بوم با بهره گیری از حمایتهای فنی و مالی مجامع بین المللی مدیریت پایدار کوهستان زاگرس را در اولویت برنامه های خود قرار داد. مطالعه و اجرای طرح "حفاظت از تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی" منتج به تدوین سند برنامه حفاظت و توسعه پایدار زاگرس گردید. این برنامه مشتمل بر 5 راهبرد اصلی (استراتژی کلان) و 15 راهبرد اجرائی که ضمن توجه به مفاهیم  اسناد بالا دستی (سیاست های کلی زیست محیطی نظام، اقتصاد مقاومتی، گسترش اقتصاد سبز از طریق بهینه سازی الگوی مصرف، اقتصاد کم کربن، کشاورزی ارگانیک، انرژیهای تجدید پذیر ، فراهم آوردن ساز و کاری قانونی به منظور جلب مشارکت ذینفعان کلیدی)  با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب در توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیستی زاگرس مرکزی  میبایستی توسط کشور جمهوری اسلامی ایران از اول برنامه ششم توسعه به اجرا در آید.
راهبرد اجرائی 8 ذیل استراتژی 2 سند برنامه فوق ، بستر مناسب صنعت طبیعت گردی در کشور ایران به عنوان یکی از 5 کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی جهان و یکی از 20 ذخیره گاه تنوع زیستی جهان رافراهم نموده است. اجرای ابتکار سبز ممتازلند دنا یکی از طرح های گردشگری پایدار میباشد که توسط بخش خصوصی و طی مراحل تصویب به عنوان یک صنعت در آمدزای دوستدار محیط زیست و جایگزین مناسبی برای بهره برداریهای ناپایدار از این بستر حیاتی شکننده می باشد.
اخبار مرتبط