آیکون منو
پروژه زاگرس مرکزی
1389/8/24 دوشنبه
 
                                              


در پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی، از طریق هم سو نمودن حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پایدار با فعالیت‌های بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، مراتع، آب وگردشگری از سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی در محدوده ای به وسعت سه میلبون و یکصدهزار  هکتار حفاظت می شود.پروژه زاگرس که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی چون برنامه‌ عمران سازمان ملل متحد (UNDP) وتسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) شکل گرفت، سعی در ایجاد رویکردهای جدیدی در مدیریت منابع دارد که ضمن توجه به جوامع محلی، به توسعه اجتماعی واقتصادی کمک کرده و منجر به احیاء و حفاظت موثر تنوع زیستی می‌شود.

چهار محال و بختیاری، آغازی نو در اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی

استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با صدوراحکام جداگانه ای، دبیرخانه اجرائی استانی و کمیته منطقه آبخیز مدیریتی بازفت را دربرنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی،  فعال کردند.
این دبیرخانه باهدف اجرائی نمودن کلیات برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی، ضمیمه تفاهم نامه فیمابین استانداران محترم استانهای 4 گانه ، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان و چهار محال و بختیاری ،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تحقق اهداف فرابخشی توسعه پایدار و متوازن، متضمن حفظ وارتقای تنوع زیستی کشور راه اندازی گردید.  تا باعنایت به خروج طرح زاگرس و ضرورت انتقال دانش و دست آوردهای طرح، نسبت به انجام  کلیه شرح وظایف  مصوب دبیرخانه اجرایی استانی شامل تقویت و ایجاد هماهنگی و همکاری بین ذینفعان،تدوین برنامه کاری سالیانه/ماهانه، پایش و ارزیابی نتیجه مداراجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی و شناسائی کمبودها و نواقص موجود و انتقال به بدنه تصمیم ساز و تصمیم گیر (مدیریت) کوهستان زاگرس مرکزی،از طریق شورای برنامه ریزی استان اقدام گردد.  لازم به ذکر است طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در فرایندی مشارکتی و به منظورهمسوسازی تنوع زیستی و یکپارچه سازی حفاظت از منابع طبیعی در برنامه های توسعه ، اقدام به تهیه و تدوین برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی نموده است . بر اساس این برنامه، برای مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی، کل آن به 10 منطقه آبخیز مدیریتی تقسیم گردیده که 5 منطقه (لردگان، بازفت، کوهرنگ، بروجن و بهشت آباد) از این مناطق آبخیز مدیریتی، در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است و  شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 26/03/1395، این  برنامه  را مصوب نموده است.

گزارش تصویری

بيشتر

اخبار دفتر

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *