آیکون منو
معرفی زاگرس
1395/10/6 دوشنبه
رشته کوه زاگرس از شمال، به دریاچه ارومیه یعنی به کوه‌های آذربایجان، از جنوب به تنگه هرمز، از جنوب شرق به کوه‌های مکران و از غرب به رودخانه‌های چومان و کلاس می‌رسد که رشته کوه زاگرس را از رشته کوه‌های شمال غرب عراق جدا می‌کند. در جنوب غربی نیز به جلگه خوزستان و از شرق به مرکز فلات ایران، دشت‌های کویر و لوت محدود می‌شود. رشته کوه‌های زاگرس به لحاظ ارتفاع و موقعیت به سه بخش تقسیم می‌شوند:
1- زاگرس شمالی: این ناحیه از زاگرس در امتداد شمال به جنوب از دره رودخانه گوار تا دره رودخانه نقده پهنا دارد.
2- زاگرس مرکزی: این ناحیه در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی از دره رودخانه خرم آباد تا کوه‌های شرقی کویر مروست و شمال دریاچه بختگان و رودخانه دالکی ادامه دارد.
3- زاگرس جنوبی: این ناحیه از غرب به شرق رودخانه دالکی یا شاهپور تا رودخانه‌های کل و ده شیخ و کاهدان در هرمزگان امتداد دارد.